WHAT WE DO


INTERIOR DESIGN

สรรค์สร้างผลงานจากความต้องการของท่าน ผสมผสาน บรรยากาศความรู้สึก ความงามและ ประโยชน์ใช้สอยให้เป็น อัตลักษณ์เฉพาะตัวด้วย การเลือกสรรค์ วัสดุคุณภาพเยี่ยม หลอมรวม กับความประณีต ในการออกแบบตกแต่งภาย ในนำเสนอทัศนียภาพเหมือนจริง ที่ตรงใจคุณ จากประสบการณ์กว่า 10 ปี ในวงการด้วยทีม งานและสถาปนิก มัณฑนากร

รายละเอียด

ARCIHTECTURE DESIGN

โดยเน้นประโยชน์ใช้สอยเริ่มต้นจากภายในสู่ ภายนอกและการใช้งานจริงควบคู่กับความสวย งามประหยัดพลังงาน งบประมาณในการก่อสร้าง สอดแทรก นวัตกรรมและตอบโจทย์ ความต้อง การของทุกๆคนที่ได้เข้าใช้สอยวาง บรรยากาศ ต่อเนื่อง จากภายในสู่ภายนอกหรือจากภายนอก สู่ภายในเพื่อทุกคน

รายละเอียด

TURNKEY IN BUILT

ผลิตชิ้นงานที่กลั่นกรองมาจากการออกแบบ ด้วยทีมมัณฑนากรและทีมงานช่างประจำ 3 D ที่มากด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี ด้วยวัสดุเกรดพรีเมี่ยมเพื่อชิ้นงานที่ตรงใจไม่ ว่าจะในแบบจาก 3 D เอง หรือแบบจาก DESIGN ท่านอื่น ๆ เราก็พร้อมที่จะให้บริการแก่ท่าน

รายละเอียด

RENOVATION PROJECT

ไม่ว่าจะเป็นบ้าน อาคารเก่าแค่ไหนเราสามารถ เนรมิตให้ตรงใจท่าน โดยยังทรงคุณค่าจากจิตใจ ของอาคารนั้นๆ ผนวกกับประโยชน์ใช้สอยที่เกิด ขึ้นใหม่ตามความต้องการ โดยการนำเสนอแบบ ใหม่ ก่อนการตัดสินใจ ทุบรื้อ เพื่อป้องกันความ ผิดพลาด และยังประหยัดงบประมาณในการ ก่อสร้างจริง จัดทำประมาณราคา ก่อนดำเนิน การเพื่อให้ตรงตามงบประมาณที่วางไว้

รายละเอียด

CUSTOMER SAYS


Our Team


Social office

Contact Us


34 ซอย 7 (ราษฎร์ยินดี) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร : 074-238-262, 081-5426371